Mae Iâl Salon yn cynnig cynnyrch gofal croen i’w caru’r Hydref hwn.

Mae’r gostyngiad mewn tymheredd a lleithder sy’n digwydd yn yr Hydref yn gallu sychu’r croen. Rydym yn dueddol o dreulio rhagor o’n hamser dan do yn ystod y cyfnod hwn lle mae’r gwres canolog a rheiddiaduron yn sychu’r croen hyd yn oed yn rhagor. Yn ystod misoedd yr Haf mae pigmentiad yn gallu ffurfio yn […]