Mae'nAmser Ymlacio

Rydyn Ni'n Edrych Ymlaen at eich Croesawu Chi

Ble Allwn Ni Fynd â Chi

Amseroedd Agor

Dydd Llun
10am – 5pm

Dydd Mawrth
10am – 5pm

Dydd Mercher
10am – 5pm

Dydd Iau
10am – 5pm

Dydd Gwener
10am – 5pm

Dydd Sadwrn
9am – 5pm

Dydd Sul
AR GAU

Amseroedd Agor

Dydd Llun
10am – 5pm

Dydd Mawrth
10am – 5pm

Dydd Mercher
10am – 5pm

Dydd Iau
10am – 5pm

Dydd Gwener
10am – 5pm

Dydd Sadwrn
9am – 5pm

Dydd Sul
AR GAU

Pam dewis Salon iâl

Yn Salon iâl, mae ein tîm o steilyddion a therapyddion dawnus yma i chi. Os ydych chi’n bwriadu cael steil newydd sbon, yn chwilio am gyngor am y trendiau neu’r triniaethau diweddaraf, eisiau ychwanegu twtsh o liw neu angen ymlacio yn nwylo medrus ein therapyddion harddwch, rydyn ni’n ymrwymo i helpu pawb i gael y profiad a’r ddelwedd sy’n mynd â’u bryd.

Gan ganolbwyntio ar ddarparu triniaethau harddwch a gwasanaethau gwallt o’r ansawdd uchaf a gan ddefnyddio cynhyrchion blaenllaw’r diwydiant, Lliwiau Premiwm Wellaplex, Elemis ac Illumina, mae aelodau ein tîm medrus wedi’u hyfforddi yn y datblygiadau a’r technegau arloesol diweddaraf, gydag anghenion ein cwsmeriaid wrth wraidd popeth a wnawn.

Ein Creadigaethau a'n Cynnyrch